Beste leden, ouders, leiders/trainers,

Vanuit de gemeente Landerd zijn heel duidelijke regels opgesteld iz sport en (samen)spel:

Aanscherping maatregelen Corona in relatie tot sport- en beweegactiviteiten


Tot 6 april:
 Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht; 
 Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
 Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
 Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes. Dit is afhankelijk van de noodverordening die per gemeente wordt opgesteld.
 Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
 Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.


Tot 1 juni: 
 Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Hou voor de meest actuele informatie over maatregelen de website van het Rijk in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/

Mogen jonge kinderen wel in groepsverband spelen?
Dit zijn kinderen tot 12 jaar. Zij mogen wel buitenspelen, maar met voldoende afstand. Dit zijn dus geen voetbaltrainingen en/of een pot voetbal. Dringend advies van het RIVM is om alleen in kleine groepen samen te spelen.

Landerd SpoRtZo
Ook de activiteiten van Landerd SpoRtZO gaan niet door en/of zijn stopgezet.
Kijk op www.facebook.nl/landersportzo wat er wel gedaan wordt.