Geachte kaderleden, beste leden, 

In navolging van de RIVM regels heeft het bestuur een protocol opgesteld, zodat iedereen op een veilige manier op ons sportpark kan verblijven en deel kan nemen aan de trainingen en wedstrijden. De afgelopen 2 weken is gebleken dat, m.n. op zondag, onze eigen leden en teams dit protocol niet altijd serieus namen en dit in woord en gebaar kenbaar maakten aan onze vrijwilligers in het wedstrijdsecretariaat. Dit is ongepast en getuigt van weinig respect voor deze vrijwilligers die er voor jullie zijn om sporten bij DAW mede mogelijk te maken. Daarom een vriendelijk maar ook dringend verzoek om de regels in het protocol na te leven en de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen. Dit in het belang van jullie en ieders veiligheid. Uiteraard zijn er altijd verbeteringen mogelijk en hier staan wij ook zeker voor open. Heb je op- of aanmerkingen of zie je verbeterpunten, meld deze dan gerust bij het bestuur. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking en wensen iedereen veel succes en plezier in het nieuwe seizoen.

En vooral, blijf gezond!

Bestuur DAW Schaijk