• Gepubliceerd in Organisatie

DAW Schaijk heeft een aantal regels die voor ieder lid en iedere gast op ons sportpark gelden. Met elkaar maken we namelijk onze vereniging tot iets waar we trots op zijn. Iedereen moet zich thuis voelen binnen en bij onze vereniging. Plezier, sportiviteit, respect en betrokkenheid staan daarom voorop. Vanzelfsprekend gedraagt iedereen zich zoals dat van een DAW-lid verwacht mag worden. Bij wangedrag spreken we elkaar daar direct op aan. Binnen DAW geldt afspraak = afspraak: we doen wat we met z'n allen hebben afgesproken.


Plezier

 • Winnen is belangrijk, maar plezier hebben staat op één
 • Wij winnen en verliezen met zijn allen
 • Lachen is altijd goed, maar uitlachen doen we nooit

Sportiviteit

 • Wij geven tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf en na afloop van de wedstrijd een hand
 • Wij geven geen commentaar op de wedstrijdleiding
 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders
 • Spelers schelden nooit op elkaar of op anderen
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen
 • Ouders/supporters moedigen op een positieve wijze de spelers aan
 • Trainers en leiders coachen op een positieve manier
 • Wij geven onze fouten toe
 • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag

Respect

 • Wij pesten niemand
 • Wij hebben respect voor ieders eigendommen
 • Wij vangen nieuwe spelers op zodat ze zich welkom voelen
 • Wij vangen de wedstrijdleiding en de tegenstanders voorafgaand aan de wedstrijd op en begeleiden hen als een goede gastheer/ gastvrouw
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag
 • Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag
 • Wij hebben respect voor ons complex en gooien afval in de afvalbakken
 • Wij hebben respect voor de vrijwilligers van de vereniging en ondersteunen hen waar nodig

Betrokkenheid

 • Leden van de vereniging en de ouders/verzorgers van de jeugdleden verrichten werkzaamheden ten behoeve van de vereniging
 • Samen zijn we verantwoordelijk voor onze vereniging
 • Ouders/verzorgers van jeugdleden zijn hierbij een stimulerende factor
 • Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen