• Gepubliceerd in Clubnieuws

Beste leden,

Rond 30-januari wordt de eerste termijn contributie voor het seizoen 2020-2021 bij onze leden geïnd.

Deze eerste termijn wordt afgeschreven op basis van de contributietarieven zoals verderop in het artikel staan vermeld. De contributie is één van de belangrijkste inkomstenbronnen en deze eerste termijn is noodzakelijk voor onze vereniging om door de coronacrisis heen te komen.

Het belang van sporten voor de jeugd wordt door de Nederlandse overheid erkend en daarmee kunnen we als vereniging in coronatijden sport aanbieden voor onze jeugdafdeling. Zowel de junioren van onze voetbaltak als ook de korfbaltak zijn buiten aan de slag. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in deze maanden trainen onze korfbalsters buiten op de velden, in plaats van binnen in de gymzaal. Echter, onze senioren worden hard getroffen door de regeringsmaatregelen. Zij kunnen momenteel slechts in kleine groepjes trainen (momenteel in tweetallen) en zij hebben feitelijk slechts tot het begin van de herfst op een normale manier kunnen trainen/sporten.

Het bericht zoals op 23-november jongstleden is geplaatst op onze website geldt daarom nog steeds. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij als bestuur zien dat onze jeugdafdeling dit huidige seizoen volop kan sporten, maar onze seniorenafdeling niet. Er is vooralsnog geen duidelijkheid over het vervolg van dit sportseizoen voor met name de senioren. De jeugd zal kunnen blijven sporten (in ieder geval trainen), maar hoe het met de senioren zal gaan lopen is nog niet bekend. De tweede contributietermijn parkeren we daarom vooralsnog tot nader order. We gaan op zoek naar een passend contributievoorstel voor onze leden binnen de mogelijkheden die er zijn. 

Daarbij nemen we de volgende elementen mee: 

- De noodzakelijke contributie die onze vereniging nodig heeft om haar voortbestaan te waarborgen. 

- Het verdere verloop van dit sportseizoen voor met name de seniorenafdeling.

- Het verschil in doelgroepen. Onze jeugdadeling kan (gelukkig) al bijna het gehele seizoen zonder beperkingen trainen in groepsverband, onze senioren niet. 

- De financiële compensatie vanuit de rijksoverheid en de kortingen/compenstaties vanuit bijv. de gemeente, KNVB en KNKV. 

We kunnen niks beloven, maar proberen wel mee te denken daar waar het kan. Meer over het financiële wel en wee van DAW Schaijk in tijden van Corona lees je in onze DAW'er die eind februari/begin maart op de mat valt. Daarnaast staat hieronder een overzicht van de tarieven en een overzicht van de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heb je desodanks nog vragen? Stel deze dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op korte termijn beantwoorden we deze.


Met sportieve groet,

Namens het bestuur van DAW Schaijk en de financiële commissie,

Erwin Christiaans
Penningmeester DAW Schaijk

 

Contributiebedragen seizoen 2020-2021

Hieronder de contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021. Deze liggen in lijn met het voorgaande jaar, aangepast met de inflatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Voetbal

Bedrag seizoen 2020-2021

 

Korfbal (*)

Bedrag seizoen 2020-2021

Senioren

160

 

Senioren

162

O-19, O-17, G-voetbal

125

 

Recreanten

124

O-15, O-13, O-12

117

 

Junioren

145

O-11, O-9, O-7

104

 

Aspiranten

134

Kabouters

58

 

Pupillen

124

Seniorenvoetballer met kaderfunctie

97

 

Welpen

119

Juniorenvoetballer met kaderfunctie

75

 

Kangoeroes en G-korfbal

103

Walking Football

103

 

 Rustend lid

 20

Walking Football met kaderfunctie

65

     

Rustend lid / invalkracht voetbal

48

 

Invalkracht korfbal

48

Kaderlid zonder te voetballen

0

 

Kaderlid zonder te korfballen

0

(*) Korfballende kaderleden krijgen per halfjaar een korting van € 15,- op hun contributiebedrag. Dit wordt in de contributieheffing verwerkt.


Bardiensten

In de contributieheffing worden ook de (helft van de) kosten opgenomen voor de actieve voetballers en korfbalsters die in het vorige voetbalseizoen ervoor kozen om geen bardiensten (of dienst wedstrijdsecretariaat) te draaien. Ook als je niet bent komen opdagen tijdens jouw bardienst, worden onderstaande tarieven in rekening gebracht. Verder worden de bardiensten uiteraard als afgewikkeld beschouwd als er door de intrede van corona geen bardiensten gedraaid konden worden. Meer weten? Kijk dan hier https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/leden/diensten


Beleidslijn ten aanzien van het lidmaatschap en bijbehorende contributieverplichting

Conform statuten (artikel 9, lid 9) is voor een lid contributie verschuldigd voor het gehele seizoen 2020-2021 als men bij de start van het seizoen (1 juli 2020). Dit geldt daarmee ook voor tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.


(Veelgestelde) vragen

Uiteraard is geprobeerd de ledenadministratie met grote zorgvuldigheid te voeren. Met zo'n 1.300 leden is het echter een illusie te denken dat dit geheel foutloos gaat. Schroom daarom niet vragen te stellen als in jouw ogen de contributieheffing geen recht doet aan de werkelijkheid! Vragen of opmerkingen kunnen uitsluitend worden gesteld via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ga ervan uit dat we binnen circa één werkweek contact met je opnemen om een en ander af te handelen!

Hieronder een vraag- antwoordenrubriek. Wellicht dat jouw vraag hieronder wordt beantwoord.

Ik heb in het seizoenmaar één bardienst gedraaid, hoe zit dit dan m.b.t. contributieheffing?

Iedere actieve speler die qua leeftijd in aanmerking komt voor het draaien van bardiensten, komt in één seizoen maximaal twee keer aan de beurt. Heb jij echter slechts één dienst gedraaid, dan heeft dit uiteraard geen effect op de contributieheffing.

Zitten in de contributieheffing de gele en rode kaarten verwerkt (voetbaltak)?

Nee, deze strafzaken worden, evenals de waskosten voor de van de A-selectie en JO 19-1,  aan het einde van het seizoen (juni/juli) geïncasseerd. Op dat moment is in totaliteit bekend wat de gele en rode kaarten DAW gekost heeft. Hiervoor worden de tarieven die de KNVB aan DAW per kaart in rekening brengt, gebruikt.

Ik heb een zware blessure opgelopen waardoor ik de rest van het seizoen 2020-2021 niet meer in actie kan komen.

Het is altijd vervelend als je jouw favoriete sport door een zware en langedurige blessure niet kunt uitoefenen. Een blessure die zo zwaar is dat ervoor zorgt dat je de rest van het seizoen niet meer in actie kunt komen is uiteraard de schrik van veel korf- en voetballers. DAW wil hierin met de contributieheffing uiteraard meedenken. Wellicht dat een rustend lidmaatschap wat voor je is in de periode dat je niet als actief voetballer op het veld kunt staan. De tarieven vind je in de tabel hierboven. Hiermee blijf je toch lid en verbonden met de vereniging ondanks dat je niet op het veld staat! Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we zoeken een passende oplossing.

De contributieheffing klopt niet met de leeftijdscategorie waarin ik speel.

Dispensatie kan hiervan een reden zijn. Bij DAW betaal je afhankelijk van je eigen leeftijd de contributie die op jouw leeftijdscategorie van toepassing is. Het komt voor dat jeugdspelers dispensatie hebben waardoor zij een jaar extra in een lagere leeftijdscategorie doorbrengen. Andersom komt het wellicht nog vaker voor. Jeugdspelers die actief zijn in de seniorenafdeling. Vooral bij de damesafdeling voetbal is dat dit seizoen het geval. Deze dames betalen de contributie die zij anders als juniorenvoetbalster zouden betalen.

Bij mij is geen contributie in rekening gebracht via automatische incasso. Hoe kan dit en wat nu?

Dit kan enkele redenen hebben. Voorbeelden: te weinig saldo, een gewijzigd rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer. Ook zou het kunnen dat we geen IBAN-rekeningnummer van je hebben. Doet deze situatie zich voor, dan wordt contact met je opgenomen. Zelf contact opnemen kan uiteraard ook! Om dit zoveel mogelijk te beperken is het handig als bij een gewijzigd rekeningnummer dit wordt doorgegeven aan DAW. Neem hiervoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan bepalen we samen wat het meest handig is voor de betaling van dit seizoen.

 

Tagged under Lidmaatschap