• Gepubliceerd in Clubnieuws

“Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering”

Op maandag 18 april bereikte ons het droeve bericht dat ons clublid

Ad Brouwers

op 89-jarige leeftijd is overleden.

Ruim 25 jaar, verdeeld over twee perioden in de jaren '60, '70, '80 en '90, onze voorzitter. Een bestuursvernieuwer en cultuurbouwer voor onze vereniging. In 1994 benoemd tot erevoorzitter en onderscheiden met de gouden KNVB-speld, daarna een zeer betrokken DAW'er gebleven.

Ad we zullen je missen!

Wij wensen Annette, kinderen Ank, Wijnand en Evert en hun partners, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies van Ad.

Bestuur, leden, vrijwilligers en sponsoren DAW Schaijk
Bestuur en leden Supportersvereniging DAW Schaijk

De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 25 april om 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk in Schaijk.

 

IN MEMORIAM

Op maandag 18 april bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van onze ere-voorzitter Ad Brouwers op 89-jarige leeftijd. Ad was nog zeer vitaal, zowel lichamelijk als geestelijk. Vorige week werd Ad echter getroffen door een zware griep en was een ziekenhuisopname noodzakelijk. Toen daar ook nog een longontsteking bij kwam heeft Ad het leven los moeten laten en is hij in de vroege ochtend van tweede paasdag overleden.

Ad is gedurende 2 perioden in totaal ruim 25 jaar voorzitter geweest van DAW. Ad kwam in 1964 in Schaijk wonen i.v.m. zijn aanstelling als directeur van de Mariaschool, de huidige Regenboogschool.

Al snel werd hij gevraagd om voorzitter te worden van DAW. De club kende hij alleen van een wedstrijd die hij met zijn club Sparta’25 uit zijn geboorteplaats Beek en Donk tegen DAW gespeeld had. Zijn eerste periode als voorzitter duurde van 1965 tot 1969. Toen een aantal bestuursleden ermee stopten en Ad niet alleen voorzitter maar ook secretaris en penningmeester was, werd dat een beetje te veel van het goede. Omdat hij op school ook een drukke baan had besloot Ad dan ook om te stoppen als voorzitter van DAW.

In 1974 werd Ad wederom gevraagd om voorzitter te worden van DAW. Samen met secretaris Cor Arts, aangesteld in 1971, en penningmeester Jan Danen, aangesteld in 1973, heeft Ad ruim 20 jaar nadrukkelijk sturing gegeven aan het bestuur en de vereniging DAW. Normen, waarden en respect stonden bij Ad hoog in het vaandel en dat droeg hij dan ook alle dagen uit binnen de vereniging. Bestuurlijk heeft Ad DAW duidelijk op een hoger niveau gebracht en met een dergelijk lange bestuursperiode bracht dat natuurlijk ook rust en stabiliteit. Hij zag in hoe een vereniging geleid moest worden, nam medebestuursleden daarin mee en droeg dat uit naar de leden. Er was bovendien sprake van een veranderende samenleving, van terughoudendheid naar je mening durven geven. En dit heeft Ad ook op een goede manier in de vereniging ingebracht. Ad had een duidelijk visie, maar stond ook open voor andere meningen en gaf mensen de ruimte om die te ventileren.

Bij zijn aftreden als voorzitter in 1994 is Ad voor zijn grote verdiensten voor DAW dan ook zeer terecht benoemd tot ere-voorzitter. De KNVB waardeerde zijn bestuursperiode bij DAW met het toekennen van de gouden KNVB speld tijdens zijn afscheidsreceptie.

Na zijn stoppen in het bestuur bleef Ad een betrokken DAW-er die de club nadrukkelijk volgde en graag op de hoogte bleef van het reilen en zeilen bij DAW.

Ad, bedankt voor alles, wij gaan je ontzettend missen!

Wij wensen Anette, kinderen Ank, Wijnand en Evert, hun partners, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies van Ad.

Bestuur, leden, vrijwilligers en sponsoren DAW Schaijk.
Bestuur en leden supportersvereniging DAW Schaijk.

Ad Brouwers

Tagged under Club