• Gepubliceerd in Clubnieuws

Afgelopen maandag stond voor DAW en Emos een extra Algemene Ledenvergadering op het programma. Op deze drukbezochte avond hebben de leden van beide verenigingen unaniem toestemming gegeven om een volledige fusie tussen DAW en Emos verder te onderzoeken en vorm te geven.

Uit het unanieme “ja” tegen de voorgenomen fusie spreekt veel vertrouwen van de leden. Besturen van beide verenigingen gaan nu verder aan de slag om te komen tot een definitief fusievoorstel. Dit voorstel wordt in de volgende Algemene Ledenvergadering ter besluitvorming aan de leden voorgelegd. Deze ALV staat bij zowel DAW als Emos gepland op maandag 28 november aanstaande.

Vanaf juli 2014 zijn Emos en DAW met elkaar in gesprek en is het fusieproces opgestart. Na een periode van ruim 2 jaar intensief overleg en goede samenwerking zijn beide besturen - zeker na de volledige steun van de leden - overtuigd van de fusie. Een fusie op basis van gelijkwaardigheid. Een fusie op basis van kansen en mogelijkheden, waarbij de verenigingen de regie in eigen hand hebben en daarmee het optimale uit de fusie kunnen halen.

Als de gemeenteraad op 3 november instemt met de begroting, waarin een budget voor DAW en Emos is opgenomen, staat niets een fusie meer in de weg. Dan wordt in het voorjaar van 2017 begonnen met de aanleg van kunstgras voor DAW en Emos en kan de fusie bij aanvang van het seizoen 2017-2018 gerealiseerd zijn. De voetballers en korfbalsters kunnen dan als één vereniging starten aan hun competities.

Tagged under Fusie