• Gepubliceerd in Clubnieuws

Donderdagavond 3 november heeft de Landerdse Gemeenteraad zich onder meer gebogen over de begroting 2017, waarin een budget is opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasveld voor DAW/EMOS. Dit kunstgrasveld is door beide Schaijkse sportverenigingen als absolute voorwaarde gesteld voor een eventuele fusie die de verenigingen voornemens zijn om aan te gaan.

De Gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het vrijmaken van het budget, waardoor er financieel dekking is voor de fusieplannen van DAW/EMOS. Daarnaast loopt er een toekomstbestendigheidsonderzoek naar de buitensportaccommodaties in de Gemeente Landerd, waarin de plannen van DAW/EMOS meegenomen worden. Beide sportverenigingen hebben alle vertrouwen in de conclusies van dit onderzoek. 

Het laatste woord is nu aan de verenigingsleden. Op 28 november a.s. houden beide verenigingen hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin een concreet fusievoorstel ter besluitvorming aan de leden zal worden voorgelegd. Als de leden instemmen met het voorstel is de fusie een feit en wordt in het voorjaar van 2017 begonnen met de aanleg van kunstgras voor DAW en EMOS en kan de fusie bij aanvang van het seizoen 2017-2018 gerealiseerd zijn. De voetballers en korfbalsters kunnen dan als één vereniging starten aan hun competities. 

Tagged under Fusie