• Gepubliceerd in Clubnieuws

In twee drukbezochte Algemene Ledenvergaderingen van DAW en Emos op maandag 28 november hebben de leden van beide verenigingen unaniem ingestemd met een volledige fusie tussen beide verenigingen. Een fusie op basis van gelijkwaardigheid, een fusie op basis van kansen en mogelijkheden, waarbij de verenigingen de regie in eigen hand hebben en dus het optimale uit de fusie kunnen halen.

De instemming van de leden volgt na een gedegen voorbereidingstraject waarin diverse werkgroepen, onder regie van een stuurgroep, hard hebben gewerkt aan een concreet fusievoorstel. Insteek is om bij aanvang van het nieuwe seizoen 2017 – 2018 de teams onder de nieuwe naam DAW Schaijk en met de clubkleuren oranje - wit - blauw te laten deelnemen aan de voetbal- en korfbalcompetitie. De komende tijd zal onder meer gebruikt worden voor het ontwerpen van een nieuw clubtenue en clublogo. Daarnaast zal in het voorjaar het traject van de aanleg van het kunstgrasveld voor korfbal en voetbal, waarvoor de Gemeenteraad een budget heeft vrijgemaakt in het kader van toekomstbestendigheid buitensportaccommodaties, opgestart worden. Voorwaarde is dat de plannen van DAW en Emos passen in de conclusies van het toekomstbestendigheidsonderzoek naar de buitensportaccommodaties in de Gemeente Landerd. Medio februari 2017 zal dit onderzoek afgerond zijn.

Het grote vertrouwen wat spreekt uit de unanieme instemming van de leden, geeft beide verenigingsbesturen ook het vertrouwen dat met de fusie de goede weg is ingeslagen voor een financieel en sportief gezonde toekomst en optimale sportomstandigheden voor bijna 1300 leden.

Tagged under Fusie