• Gepubliceerd in Korfbal

DWF-update 15 januari 2016

Update vanuit de KNKV Inmiddels hebben we ook reeds 2 weekenden achter de rug waarbij de B/C/D jeugd actief is, desondanks toch nog enkele aandachtspunten voor verenigingen en scheidsrechters.

Invoering E/F-jeugd + G-korfbal uitgesteld
De invoering voor het DWF bij E/F-jeugd en G-korfbal wordt uitgesteld tot 13 februari. Er is een update noodzakelijk van de app en het is niet zeker of die voor 1 februari vrij gegeven is door Apple. Het DWF wordt derhalve vanaf het veld verplicht bij de E/F-jeugd, maar desondanks een zwaarwegende voorkeur om toch met ingang van 13 februari het DWF te gebruiken bij de E/F-jeugd en het G-korfbal.

Er kan niet met DWF gewerkt worden, en dan?
Het kan zo zijn dat teams bij de B/C/D-jeugd nog niet gereed zijn om met het DWF te werken. Ondanks dat het KNKV een zwaarwegende voorkeur heeft om het nu reeds te gebruiken in deze categorieën is het nog niet verplicht. Er moet dan door beide teams een papieren formulier ingevuld worden, en daarnaast moet de uitslag gemaild worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De wedstrijden zijn niet meer zichtbaar op de uitslagenpagina.

Koppelen aan teams van spelers/coaches
Nadat spelers/coaches in Sportlink Club aan een team gekoppeld zijn, is het noodzakelijk om opnieuw uit te loggen en vervolgens weer in te loggen.

Vastleggen van de wedstrijd
Het scherm waar de score ingevoerd wordt, is niet het laatste scherm. Als de score ingevoerd is, wordt deze ook zichtbaar op de onderste balk. Door daar op te klikken verschijnt er een oranje balk, door ook daar weer op te klikken ga je naar het laatste scherm en leg je de wedstrijd definitief vast.

Wie moet er op het wedstrijdformulier komen te staan?
In artikel 39 lid 2 van het Reglement van Wedstrijden is opgenomen dat op het wedstrijdformulier ook iedereen die op de bank plaats neemt in het DWF moet komen te staan, dus alle coaches, verzorgers enzovoort. Neemt iemand toch plaats op de bank, en die staat niet in het DWF kan de scheidsrechter dit vermelden in het opmerkingenveld en volgt daarna een administratieve boete voor de in overtreding zijnde vereniging.

Niet op het DWF vermeld is geen reden om iemand geen sanctie te geven bij wangedrag. Degene kan dan of alsnog toegevoegd worden aan het DWF of er kan apart melding gemaakt worden bij de tuchtcommissie. De beeldvorming die in sommige plekken in het land leefde dat er dan geen sancties gegeven kunnen worden is dus onterecht.

DWF-update 27 november 2015

Vanaf 1 december is het DWF verplicht in senioren breedtekorfbal (Emos 4 en 5).

Vanaf 1 december wordt het DWF ook beschikbaar gesteld in het breedtekorfbal bij de A-jeugd (Emos A2), met ook hier een zwaarwegende voorkeur om het al wel te gebruiken. Vanaf 1 januari is het ook verplicht in deze categorie.

Invoering B/C/D-jeugd

Vanaf 1 januari wordt het DWF beschikbaar gesteld voor de B/C/D-jeugd in het breedtekorfbal, waarna het vanaf 1 februari verplicht wordt in deze categorie.

Afronding wedstrijdformulier

Het dringende verzoek om de afhandeling ook in het DWF gezamenlijk te doen met aanvoerders en scheidsrechter.

Toevoegen officials op wedstrijddag via app:

https://docs.sportlink.nl/display/SCS/Mobiel+Digitaal+Wedstrijd+Formulier#MobielDigitaalWedstrijdFormulier-Toevoegen/muterenofficials

Bij wedstrijden aangewezen op verenigingsnaam kan er gekozen worden voor “niet opgekomen”, dit wordt achteraf gecorrigeerd. De gekoppelde official moet vervolgens wel zijn programma verversen.

DWF-update 4 november 2015

Komend weekend start de zaalcompetitie weer, daarin is het DWF verplicht voor alle klassen in het wedstrijdkorfbal. In het breedtekorfbal is het in de maand november vrijblijvend beschikbaar, met een zwaarwegende voorkeur om het al wel te gebruiken.

Voorafgaand aan de wedstrijd
Teams zetten hun opstellingen en de volledige bezetting van de bank (reserves + overige mensen die opde bank zitten) voorafgaand aan de wedstrijd klaar in de app. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang wordt dit vastgelegd zodat de scheidsrechter e.e.a. goed kan keuren. Scheidsrechters controleren de pasfoto’s en geven akkoord voor de opstelling. Pasfoto’s (digitale spelerskaart) zijn in het wedstrijdkorfbal verplicht.

Na afloop van de wedstrijd
Teams voeren de eventuele wissels in en melden aan de scheidsrechter als dit gebeurd is. Scheidsrechters gaan naar “wedstrijdverslag” op moment dat beide teams de wissels ingevoerd hebben. Doet een scheidsrechter dit voordat de teams de wissels ingevoerd hebben, moet het daarna door de scheidsrechter gebeuren. Scheidsrechter haalt de wissels op, en voert de eindstand en eventuele kaarten in en gaat naar het laatste scherm en legt de wedstrijd vast.

Invallers die niet op het wedstrijdformulier staan
Indien er spelers niet op het wedstrijdformulier staan, mogen ze wel invallen. Deze moet door de scheidsrechter na afloop toegevoegd worden, op dezelfde manier als teams hun spelers toevoegen. Deze optie moet wel, zoveel als mogelijk, beperkt worden. Teams kunnen bij twijfel beter een extra wissel invoeren dan alles na afloop invoeren.

Aanvoerder die gewisseld wordt
Als de aanvoerder gewisseld wordt, is het momenteel nog zo dat de scheidsrechter dit achteraf moet muteren, op dezelfde manier als dit voorafgaand aan de wedstrijd zou gebeuren.

Foutief ingevoerde uitslag
Een foutief ingevoerde uitslag kan gemaild worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geen mobiel netwerk of geen goed werkende wifi-verbinding of systeemstoring
Indien er direct na afloop geen verbinding met de app gemaakt kan worden is het verzoek om dan na afloop in bijvoorbeeld de kantine alsnog de zaken af te handelen. Blijkt dit helemaal onmogelijk te zijn, kan het formulier na afloop alsnog verwerkt worden. De scheidsrechter zal dan de wissels in moeten voeren. Het is dus wel noodzaak om op dat moment aantekening te maken van de wissels. De thuisclub blijft primair verantwoordelijk voor het afhandelen van het DWF.

DWF-update 29 oktober 2015

Planning
Met ingang van de zaalcompetitie 2015-2016 is het mDWF – verplicht in het top- en wedstrijdkorfbal. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat van alle spelers die uitkomen in het top- en wedstrijdkorfbal pasfoto’s in Sportlink zijn toegevoegd omdat de afwikkeling van spelerskaarten daarmee ook via de app gebeurd.

In september jl. zijn alle verenigingen geïnformeerd over de invoering van het mDWF in het breedtekorfbal. Vanaf de start van de zaalcompetitie 2015-2016 is het mDWF beschikbaar voor alle seniorenklassen (incl. midweekcompetities) in het breedtekorfbal. In deze klassen wordt het zoals al eerder aangekondigd verplicht per 1 december 2015. Per 1 december a.s. moeten dus ook voor deze categorie de pasfoto’s in Sportlink zitten.

Per 1 december 2015 wordt het mDWF ook beschikbaar gesteld voor de A-jeugd breedtekorfbal, waarbij de verplichting zoals ook eerder aangegeven, op 1 januari 2016 effectief wordt.

De invoering van B-jeugd en lager volgt in een later stadium

Voor informatie over het aanmaken en inloggen op de app Sportlinked:

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier
Presentatie DWF
Gebruik e-mailadres
Een mailadres kan maar een keer gekoppeld worden aan een relatiecode. Het kan dus niet zo zijn dat indien 2 mensen van één mailadres gebruik maken, beide met dat mailadres binnen de app gekoppeld worden. Er zal voor één van de twee een ander mailadres gebruikt moeten worden.

Coaches
Elke coach moet lid zijn van het KNKV, dit is een bepaling die al meerdere jaren van toepassing is. Coaches van uw eigen vereniging kunt u zelf toevoegen. Coaches van andere verenigingen moeten wij toevoegen. Er dient dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gezonden te worden waar relatiecode, naam en team in genoemd is.

Digitale bondspas (KNKV-legitimatiekaart)
Met ingang van dit zaalseizoen geldt de digitale bondspas ook als KNKV-legitimatiekaart. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een pasfoto beschikbaar is gesteld binnen Sportlink. U vindt de digitale bondspas in de app in het menu algemeen onder instellingen en dan digitale pas.

Twijfelt u in de praktijk aan de echtheid van de pas, door er op te tikken draait deze om, en wordt het Sportlink-logo zichtbaar.