• Gepubliceerd in Korfbalnieuws

Tussen Veld- en zaalkompetitie DAW Schaijk Korfbal leidsters actief!

40Vandaag 2 november werd voor alle jeugdleiding bij DAW Korfbal een bijeenkomst gehouden. Ondanks het vrije weekeinde waren meer dan 35 leidsters aanwezig.

Na de inleiding werd voor de nieuwe leiding de samenstelling van de jeugdcommissie nog even voorgesteld. Bij DAW Korfbal heeft elke groep een doelgroep coördinator, is de wedstrijdsecretaris jeugd actief en sluit ook de hooftrainer aan, onder leiding van de voorzitter.

Naast de mededelingen vanuit de jeugdcommissie en het delen van de ervaringen wordt uitleg gegeven over de komende 2e KT2 cursus, weer bij DAW, het jeugdbeleidsplan en een aanzet m.b.t. structuur van aanvallen en verdedigen.

Na de bijeenkomst krijgen alle aanwezigen een lekker lunch namens DAW aangeboden.

43De belangrijkste punten:

- Er wordt nog maar weer eens nadrukkelijk gewezen op het niet mogen gebruiken van de telefoon (fototoestel) in de kleedkamers m.n. bij het omkleden en het douchen. Eenieder moet zich sociaal veilig kunnen voelen en douchen is voor iedereen verplicht;

- Een steeds terugkerend punt is toch wel het opruimen van de materialen. Met z’n allen even aan denken en samen alles terug op de daarvoor bestemde plek;

- Mede op aandringen van het KNKV wordt aandacht gevraagd m.b.t. het invoeren van alle wissels. Deze moeten allemaal goed worden ingevuld in de App, ook als er geen verbinding is, even later invoeren en met name ook letten op- de gemiddelde leeftijd van het team;

- Vervolgens wordt uitgelegd dat we steeds verder komen met het maken van het jeugdbeleidsplan;

- De KT2 cursus wordt geïntroduceerd en er worden voorbeelden van trainingen en you tube filmpjes gedeeld;

- In werkgroepjes wordt geïnventariseerd en later plenaire besproken waar de leiding zoal tegenaan loopt. Zo worden alle ervaringen besproken en komen er goede ideeën los om de problemen samen op te lossen;

  • 42Na de pauze wordt door de trainer een introductie gehouden over een mogelijke speelwijze die we bij DAW gaan hanteren.
  • Belangrijke punten daaruit zijn balvaardigheid, dynamisch trainen en spelen, samen afspraken maken in de aanval en verdediging en opzetten vanuit een basis waarna we creatief e.e.a. kunnen invullen.

Al met al een zeer nuttige bijeenkomst die werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Komnde week beginnen alweer de binnentrainingen, de (jeugd)leiding is er klaar voor.