• Gepubliceerd in Organisatie

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat DAW Schaijk uiterst nauwkeurig is bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan DAW Schaijk niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten. Gebruik van de website waarbij andere bezoekers gehinderd worden of waarbij het functioneren van de website in gevaar komt of de geboden informatie is niet toegestaan. 

Links derden
DAW Schaijk of derden kunnen op de DAW-website links plaatsen naar andere websites op het internet. DAW Schaijk heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van de DAW-website. De links en vooral de zoekresultaten worden hoofdzakelijk geproduceerd door geautomatiseerde methoden en kunnen door hun grote aantal op geen enkele manier worden gecontroleerd door de webbeheerders van de DAW-website. Als zich op de DAW-website een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal DAW Schaijk - na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover - de link naar een dergelijke website verwijderen.

Copyright
Geen enkel tekstdocument of nieuwsartikel mag zonder toestemming van DAW Schaijk gekopieerd worden. Alleen de auteur of webmaster is gemachtigd om de artikelen te verspreiden.
Eveneens vallen alle foto’s en plaatjes onder het copyright. Alle foto’s zijn gemaakt en eigendom van DAW Schaijk. Zonder toestemming mag geen enkele foto gekopieerd worden.

Klachten en informatie
Als u een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van de DAW-website, dient u deze aan DAW Schaijk kenbaar te maken, door middel van een email te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. DAW Schaijk spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

Privacy & cookies
Sportvereniging DAW Schaijk, (hierna te noemen DAW) gevestigd aan de Bossestraat 56, 5374 HV, Schaijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.dawschaijk.nl 
Bossestraat 56
5374 HV Schaijk
(0486) 461354
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DAW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of aanmeldformulier op de website aan DAW verstrekt. DAW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP adres
- Uw geslacht
- Uw Iban nummer
- Uw KNVB relatienummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan DAW, KNVB/KNKV of Sportlink, zoals uw pasfoto voor op uw spelerspas/profiel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DAW verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar die een lidmaatschap met DAW zijn aangegaan of hun gegevens actief aan ons verstrekt hebben, bijvoorbeeld via formulieren op onze website.
- Maken en publiceren van beeldmateriaal van onze (voetbal- en korfbalactiviteiten), waarvoor u een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.
- Maken en publiceren van beeldmateriaal van overige activiteiten georganiseerd door DAW, waaronder het Sinterklaasfeest, voetbalkamp, korfbalkamp, slotdagen, team v/d week, pupil v/d week, etc.

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DAW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Aanmelding lidmaatschap bij de KNVB
- Aanmeldingsformulier vrijwilliger
- Verwerking in onze ledenadministratie en of sponsoradministratie
- Voor teamindeling en teampublicaties
- Voor beheer van contributiegelden
- Voor seizoenkaarten
- Voor verspreiden en verzenden van clubbladen, nieuwsbrieven of uitnodigingen
- U te bellen of e-mailen om onze organisatie en dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld t.a.v. bardiensten, scheidsrechtersfuncties, elftalorganisatie, etc.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Voor het maken en versturen van facturen
- Voor de verkoop van onze kledinglijn en merchandise-artikelen via onze webshop

Geautomatiseerde besluitvorming
DAW neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. DAW is een sportvereniging die haar wedstrijden, tuchtzaken en administratie centraal laat verwerken door de KNVB en KNKV. DAW gebruikt hierbij de volgende computerprogramma's of systemen: 
- KNVB Sportlink
- KNKV Sportlink

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DAW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na beëindiging van uw lidmaatschap. Onze bewaartermijnen zijn verder gelijk aan de wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met anderen
DAW verkoopt uw gegevens niet en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DAW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan zijn:
- Sportlink
- Mijnclub.nu
- Dotcom Sport
- Sponsit
- Mutasports webshops
- Antagonist webhosting
- Google Analytics
- De Graauw Webdesign

Cookies en websitebezoek
Op de websites van DAW worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het gebruik van onze website worden meegestuurd en die uw computer of mobiele apparaat opslaat. We maken gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder leggen we uit om welke cookies het gaat. 

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en u gemakkelijk van de site gebruik kunt maken. Denk hierbij aan cookies die uw cookievoorkeuren opslaan voor onze website. Zo hoeft u deze niet iedere keer in te stellen. Functionele cookies verspreiden geen gegevens aan derden en maken weinig inbreuk op uw privacy. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van u als bezoeker van onze website nodig. 

Analytische cookies
Om onze site steeds verder te kunnen verbeteren en aanpassen, gebruiken wij analytische cookies. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe, wanneer en waarmee u onze website gebruikt. Wij gebruiken daarvoor Google Analytics. Voor Google Analytics worden de IP-adressen van onze websitebezoekers geanonimiseerd en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Ook sloten wij een verwerkersovereenkomst met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze van verwerking van persoonsgegevens. Ook gebruiken we de Google Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Ook voor het gebruik van deze cookies hoeft u als bezoeker van onze website geen toestemming te geven. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie deze website voor een toelichting. 

Uw rechten: uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DAW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DAW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DAW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

DAW haalt haar gegevens voor de website uit een database van de KNVB/KNKV. De gegevens worden enkel gevisualiseerd (naam en wedstrijdinformatie) maar zijn niet hard-copy aanwezig. De activiteiten van de KNVB/KNKV worden door Sportlink verzorgd. De standaard voorwaarden van Sportlink zijn hier te downloaden.  

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Deze privacyverklaring is afgegeven op vrijdag 25 mei 2018. Deze verklaring is afgestemd op onze huidige activiteiten/diensten en de mogelijkheden op onze websites, alsmede op de huidige regels rond privacy en cookies. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in bovengenoemde, kunnen leiden tot wijzigingen in dit beleid. Deze worden bekend gemaakt op deze pagina. Wij raden u daarom aan deze pagina periodiek te bekijken.