• Gepubliceerd in Clubnieuws
Afgelopen week hebben DAW en de Schaijkse aannemers en installateurs een akkoord bereikt over de bouw van de nieuwe accommodatie voor de Schaijkse voetbalvereniging. Dit onderhandelingsakkoord is woensdagmiddag tijdens een persbijeenkomst wereldkundig gemaakt en bezegeld middels het tekenen van de overeenkomsten.

Woensdagmiddag 1 februari 2011 om 16.30 uur in de kantine van DAW was het zover: de formele bekendmaking van het bouwakkoord. Alle betrokken partijen waren daarvoor uitgenodigd en, op enkele uitzonderingen na, ook aanwezig.

-    Allereerst architect Edwin Meyer Viol van DMV Architecten uit Kerkrade die het prachtige ontwerp heeft getekend;
-    De Schaijkse aannemers Van Dinther, Van Hout, Van der Heijden en Peters (vertegenwoordigd door respectievelijk Dré van Dinther, Dirk-Jan van Hout, Arno van der Heijden en Johan Swinkels);
-    De constructeur Constructiebureau Landerd (Frank van Erp was helaas verhinderd);
-    De tekenbureaus Van Hout (vertegenwoordigd door Paul van Hout) en Van Gaal (Karin van Gaal was helaas verhinderd);
-    De W-installateur (water, verwarming en ventilatie) Van Bon (vertegenwoordigd door Mark Mommersteeg);
-    De E-installateur (elektra) Megens Electro (vertegenwoordigd door Jan Megens);
-    De Gemeente Landerd (helaas verhinderd).

tn_P1030372

DAW-voorzitter Henrie Lamers nam namens het Bestuur van DAW het woord en schetste het doorlopen traject wat uiteindelijk heeft geleid tot het aangaan van de bouwovereenkomst. Het begon met het idee van DAW om samen met de Schaijkse aannemers een nieuwe accommodatie te realiseren. Dit idee kreeg al snel draagvlak bij de Schaijkse bouwbedrijven en de Gemeente Landerd en leidde tot de vorming van het bouwteam die de voorbereiding ter hand na. In deze constructie werd DAW bouwheer en kreeg van de Gemeenteraad te mogelijkheid en de ruimte om d.m.v. synergievoordelen, zelfwerkzaamheid en sponsoring vanuit het door de Gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de bouw van de kleedaccomodatie een meerwaarde te creëren om daarmee geheel of gedeeltelijk een kantine te bouwen.

Uiteraard ging Henrie ook in op het traject wat nu gaat volgen: de daadwerkelijke bouw. Vandaag klinkt het startschot voor de planning en voorbereiding. Medio april als de vergunning verleend wordt, kan dan echt de eerste spade in de grond.
Daarna richtte Henrie het woord op de betrokken partijen. Hij dankte hen allen hartelijk voor hun bijdrage tot nu toe en stond speciaal even stil bij de vele onderaannemers, vaak kleine zelfstandigen, die met een groot DAW- en sponsorhart hun bijdrage hebben toegezegd. Ook de vele vrijwilligers werden benoemd en onder applaus van de aanwezigen lichtte Henrie er 2 vrijwilligers uit die met hun kennis, kunde en drive het project vanuit DAW in goede banen leiden: Sjoerd Rutten en Peter v/d Zanden. Henrie benadrukte dat hij niet alleen dankbaar is, maar ook heel trots: trots op het ontwerp en het bouwplan, op de samenwerking, op het brede enthousiasme en de bereidheid van alle betrokkenen – Gemeente, ondernemers en vrijwilligers – om er iets prachtigs van te maken voor DAW!

Daarna volgde het meest officiële gedeelte van de namiddag: het tekenen van de overeenkomsten. Namens DAW plaatsten voorzitter Henrie Lamers en secretaris Linda v/d Bogaert hun handtekeningen op de overeenkomsten. Allereerst op de overeenkomst met de Schaijkse aannemers, die in de persoon van Johan Swinkels hun tekenbevoegde aan tafel lieten plaatsnemen.

tn_P1030378

Daarna volgde W-installateur Van Bon met Mark Mommersteeg.

tn_P1030384

En tenslotte nam Jan Megens plaats achter de tafel namens E-installateur Megens Elektro.

tn_P1030391

De middag werd afgesloten met een toost om de samenwerking voor nu en de toekomst te bezegelen. Ondanks dat er nog geen gebouw staat is er al heel wat bereikt in de voorbereiding. Het bereikte resultaat en de constructieve wijze waarop dat is verlopen, bieden veel vertrouwen voor de toekomst. Een toekomst die er voor DAW en haar leden mooi uitziet met een prachtige, moderne en unieke accommodatie!

tn_P1030395
Tagged under Sportpark