• Gepubliceerd in Clubnieuws
Uit: Gemeentepagina 26 oktober 2012.

Aan de nieuwe voetbalaccommodatie op sportpark D’n Heuvel is sinds april hard gewerkt. Zeer binnenkort worden de noodkleedlokalen weggehaald en kunnen de nieuwe kleedlokalen worden gebruikt. De kantine is nog niet klaar. De werkzaamheden hieraan worden in de komende maanden afgerond en de kantine kan in de winterstop in gebruik genomen.

Het hele gebouw is gerealiseerd met veel aandacht voor duurzaamheid. De bouwtechnisch adviseur heeft gebruikt gemaakt van het GPR rekenprogramma om duurzaamheid door te rekenen. Op alle vijf aspecten van dit programma, te weten energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, moet een minimale score van 6,5 worden gehaald. De vijf scores van de nieuwe voetbalaccommodatie liggen tussen 7,4 en 9,6. Het gebouw is daarmee aan te merken als duurzaam.

Wat is duurzaam aan dit gebouw?
De uitstoot van CO2 als gevolg van materiaal- en energiegebruik is ongeveer 50% lager dan in gelijksoortige gebouwen gebruikelijk is.
Er zal minder energie worden gebruikt door hoogwaardige isolatie en de aanwezigheid van een zonneboiler en zonnepanelen. Het water in de zonneboiler wordt verwarmd door 32m² zonnecollectoren. De zonnepanelen, met een oppervlakte van 140m² leveren stroom.
In het gebouw zijn vloerverwarming en waterbesparende toiletreservoirs, kranen en douchekoppen aanwezig. De verlichting is energie zuinig. Deze gaat automatisch aan als een ruimte wordt betreden en schakelt daarna ook automatisch weer uit.
Via een ventilatiesysteem wordt lucht afgezogen. De warmte van deze lucht in de kantine wordt via een warmtewisselaar teruggegeven aan de vers toegevoerde lucht. De lucht in de kleedlokalen wordt, afzonderlijk per lokaal, ververst bij werkelijk gebruik van de kleedlokalen.

De meeste deurkozijnen en alle raamkozijnen in het gebouw zijn van aluminium. De voordelen hiervan zijn dat ze een lange levensduur hebben en weinig onderhoud nodig hebben. De kleedlokalen zijn door de stenen binnenmuren en het tegelwerk hufterproof en waterproof en hebben dus weinig onderhoud nodig. Het hele gebouw is voorzien van HR-glas.

De belasting van de riolering, de bodem en het grondwater worden beperkt. Er is een gescheiden rioleringssysteem voor schoon en vuil water. De hemelwaterafvoer is niet op het riool aangesloten, maar wordt naar het oppervlaktewater geleid.
Het dak van de kantine is bedekt met sedum. Dit is niet alleen goed isolatiemateriaal, maar leidt ook tot minder afvoer van water en zet CO2 om in zuurstof.

Ook aan toegankelijkheid en sociale veiligheid is aandacht besteed. Er zijn ruime mindervalidentoiletten en de afmetingen van de trap zijn zo gekozen dat deze beter beloopbaar is.

Samenwerking
Het nieuwe gebouw is deels in eigendom van de gemeente en deels in eigendom van voetbalvereniging R.K.S.V. DAW Schaijk. Beide partijen vinden het van belang dat de bouw zodanig wordt uitgevoerd dat anderen daar in de toekomst weinig hinder van ondervinden.
Het gemeentebestuur en het bestuur van R.K.S.V. DAW Schaijk hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en zijn trots dat het nieuwe gebouw kan worden gerealiseerd met respect voor mens en milieu.

Tagged under Sportpark