• Gepubliceerd in Clubnieuws

In een weekend wat geheel en al in het tekening stond van de opening van de DAW-accommodatie heeft de vereniging DAW (met al haar kaderleden, voetballers en vrijwilligers), de gemeente Landerd, ondernemend Schaijk en zowat het hele dorp goed stil gestaan bij deze mijlpaal.

Want na zo'n 40 jaar in de oude accommodatie is er op bijna dezelfde plek een fonkelnieuwe accommodatie verrezen. En wat voor een! Een prachtig ontwerp, ruim bemeten, voldoende voorzieningen en zoals het tegenwoordig hoort: bijzonder duurzaam. En naast deze accommodatie die in 7 maanden tijd gerealiseerd is heeft de club en passent de rest van het sportpark ook maar even vernieuwd. Onder het mom van 'nu we toch bezig zijn' zijn alle velden gerenoveerd (nadat in 2010 al een kunstgrasveld was aangelegd), zijn trainingsvelden wedstrijdvelden geworden en omgekeerd, beschikt DAW over een nieuw scorebord, zijn alle verhardingen vervangen en aangepast aan de eisen van deze tijd, het aantal parkeerplekken uitgebreid, komt er nog een nieuw kassahuis, etc. De club geheel en al in het nieuw. Alleen de tribune uit 1981 doet je nog beseffen dat je toch echt bij DAW bent.

P1040232
De nieuwe Schaijkse voetbaltempel --> klik hier voor meer foto's

Ruim 1200 bezoekers
En dat de nieuwe accommodatie in goede smaak viel bleek wel uit de reacties van de vele aanwezigen op de zaterdag en zondag. Op zaterdag was er ruimte voor de vele direct betrokkenen om de officiele opening bij te wonen. Ook Mijnheer Pastoor mocht daarbij niet ontbreken. Aansluitend de receptie voor genodigden, waaronder sponsoren, DAW-leden en ook vele collega-verenigingen uit de regio. Een druk bezochte receptie met zo'n 800 bezoekers op de teller aan het einde van de dag. Zondag volgde de open dag met van 13.00 uur tot 17.00 een constante toestroom van geinteresseerden uit Schaijk en de omgeving. Op zondag mochten we zo'n 500 mensen begroeten en we kunnen dan ook spreken van een zeer geslaagd weekend, waarbij we met gepaste trots onze accommodatie open hebben gesteld en tot in de kleinste ruimtes hebben laten zien.

opening DAW 23 Febr. 2013 241
Nog bijzonder druk tegen het einde van de receptie

opening DAW 23 Febr. 2013 117
Eén van de cadeau's die DAW mocht ontvangen!

Zaterdag de officiele opening
Waar op zondag de touwtjes wat minder strak in handen werden gehouden en het een komen gaan was en De Hofkapel vele malen muzikaal vermaak bood, vertrok de zaterdag zich volgens een strakker draaiboek. Van 15.30 uur tot 17.00 uur werd er door verschillende sprekers stilgestaan bij de route van het eerste gesprek met de Gemeente Landerd (ruim 7 jaar geleden) naar de opening. Uiteraard trapte voorzitter Henrie Lamers af. Een aantal woorden lopen als rode draad door zijn speech:  Samenwerking, Respect en Vertrouwen (als het gaat om de betrokkenheid van de 3 partijen: DAW, Gemeente Landerd en de Schaijkse aannemers), maar ook Synergie, Sponsoring en Zelfwerkzaamheid (als het gaat om het optimale resultaat wat is bereikt; voor iedere ter beschikking gestelde Euro heeft DAW voor € 1,60 kunnen bouwen). Henrie haalde enkele memorabele data aan en noemde uiteraard enkele kernspelers. Hij trok daarbij een vergelijk met een pizza. De belangrijke bodem werd gelegd in de eerste raadsperiode onder verantwoordelijk wethouder School. Het bakken van de pizza gebeurde in de tweede raadsperiode onder verantwoordelijk wethouder Raaijmakers en in samenwerking met gemeentelijk projectleider Angeliek Manders en collega's. Andere kernspelers die Henrie benoemde waren de Schaijkse bedrijven, want naast de Schaijkse aannemers stonden er nog 30 Schaijkse bedrijven op het bouwbord (waarop in totaal 39 bedrijven vermeld stonden). Tenslotte benoemde Henrie alle vrijwilligers: van stuurgroep sportpark, via bestuur en werkgroep kantine tot aan de Vutters.

Na Henrie richtte namens bouwend Schaijk Dré van Dinther het woord tot de genodigden. Dré verhaalde over zijn jeugd en eerste stappen bij DAW, na enige tijd verplicht bij de Scouting te hebben gemoeten. Vervolgens haalde hij het traject aan hoe de Schaijkse bouwbedrijven elkaar gevonden hebben, hoe zij met Gemeente en DAW de gesprekken en onderhandelingen hebben gevoerd en gaf aan dat ook vanuit de bouwbedrijven gekoerst werd op samenwerking en vertrouwen. Alles in het belang van DAW, want bouwbedrijf Van Dinther (hoofdsponsor DAW) en de andere bouwbedrijven hebben een stevige verbondenheid met de lokale voetbalvereniging. Tenslotte wilde Dré nog kwijt dat het de Schaijkse bouwbedrijven deugd doet om te zien dat DAW zorgvuldig omgaat met de financiele middelen en dat de geboden ruimte tot zelfwerkzaamheid ten volle benut is.

opening DAW 23 Febr. 2013 043  opening DAW 23 Febr. 2013 045  opening DAW 23 Febr. 2013 049
Henrie Lamers                                Dré van Dinther                              Peter Raaijmakers

Na Dré volge wethouder Raaijmakers. Hij schetste het gelopen traject vanuit de Gemeente Landerd, had terecht lovende woorden over het politieke vertrouwen en de ambtelijke projectmedewerkers. Hij typeerde het belang dat vanuit de Gemeente aan het project is gekoppeld door aan te geven dat het voltallige college van Burgemeester en Wethouders present is op de opening en tevens vele ambtenaren en politici in de zaal zitten. Daarna verrichtte de wethouder buiten de officiele opening (zie foto), waarna binnen door allen aanwezigen een toast werd uitgebracht en het officiele gedeelte werd afgesloten met nog twee korte toespraken van oud-wethouder School en voorzitter van de DAW-stuurgroep Sportpark Ron van den Heuvel.

DSC 0243
Wethouder Raaijmakers verricht openingshandeling

DSC 0244

Hierna volgde de receptie waar in ruim 2 uur tijd vele genodigden acte de presence gaven en vele handen geschud werden. Besturen van andere Schaijkse sportverenigingen of voetbalverenigingen uit de regio kwamen hun felicitaties overbrengen en ook typische Schaijkse verenigingen als EHBO 't verzurgde wundje, stichting Carnaval de Moeslanden en fanfare Concordia mochten niet ontbreken. Laatsgenoemde bracht enkele serenades ten gehore, wat de stemming nog verder verhoogde. Om 19.00 sloten we officieel af, maar het duurde nog tot omstreeks 23.00 uur voordat de laatste aanwezigen de nieuwe voetbaltempel wensten te verlaten.

DSC 0267
Fanfare Concordia in een nu al bijna te krappe DAW-kantine

Vrijdagavond, vrijwilligersavond
Tenslotte nog even over de vrijdagavond, want op vrijdagavond vond de feestavond voor de vrijwilligers plaats. En dat was een zeer geslaagde avond, met vertier van tonproater Rob Scheepers en lovende woorden van voorzitter Henrie Lamers voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers die naast het vele werk wat ze in de bouw en afbouw van het DAW-clubhuis hebben gestoken, afgelopen weekend ook nog eens hebben opgetreden als parkeerwacht, gids, opruim- en schoonmaakploeg, etc. Vrijwilligers die je niet genoeg in het zonnetje kunt zetten en bedanken; vrijwilligers die onze club maken tot zo'n bloeiende club. In de oude accommodatie en in de nieuwe accommodatie. Al deze ruim 85 vrijwilligers kregen namens DAW een dvd overhandigd als dank en aandenken. Op deze dvd films en foto's die Landerd-TV maakte van de aanleg en opening van het kunstgrasveld, van de kampioenswedstrijd van DAW 1 én uiteraard van de bouw van de nieuwe accommodatie, sloop van de oude accommodatie en verdere renovatie van het sportpark.

DSC 0214
Nico Geurts en Jan Janssen nemen namens de vrijwilligers de dvd in ontvangst

DSC 0221
Tonproater Rob Scheepers met zijn briljante act (als je tenminste niet te laat binnenkwam....)

Trots!
Al met al mogen we terugkijken op een bijzonder geslaagd weekend wat ons met trots vervuld. Trots over het bereikte resultaat, trots over de harmonieuze weg waarop dat resultaat is bereikt in samenwerking met Gemeente en ondernemers/sponsoren én trots op onze leden die wederom hun beste beentje hebben voorgezet in het belang van de club!

Uiteindelijk geldt voor alle betrokkenen de door Ron aangehaalde woorden: "da gè bedankt zèt, da witte!".


p.s. later volgen meer foto's

Tagged under Sportpark