• Gepubliceerd in Clubnieuws
Beste leden van DAW, 

Zoals jullie ondertussen begrepen hebben gaat de gemeente Landerd, in nauw overleg met DAW, ons sportpark aan de Bossestraat de komende jaren opnieuw inrichten. Deze herinrichting zal niet in een keer gaan plaatsvinden, maar fasegewijs. 

Omdat wij als DAW er veel waarde aan hechten om met ingang van het volgende seizoen te kunnen beschikken over een kunstgrasveld, moeten er op korte termijn een aantal keuzes gemaakt worden.
De eerste keuze is het bepalen van een inrichtingsplan van onze accommodatie op hoofdlijnen.
Deze moet door de gemeenteraad worden vastgesteld in de Gemeenteraad van mei 2010, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst, willen we het volgend seizoen kunnen beschikken over een kunstgrasveld. 

Om dit inrichtingsplan te kunnen vaststellen zijn er door onze Stuurgroep Sportpark 9 inrichtingsideeen uitgewerkt en besproken met het bestuur van DAW en de gemeente Landerd. Deze 9 ideeen zijn voor iedereen beschikbaar en voegen we hierbij. 

Om de verschillende ideeen te kunnen vergelijken en beoordelen hebben we ze beoordeeld op basis van de navolgende criteria: 
1.  Bereikbaarheid vanuit sportpark
2.  Zichtlijnen op activiteiten
3.  Logistieke zaken (aan- en afvoer materialen, GWE, bereikbaarheid voor beheer en onderhoud)
4.  Mogelijkheid om gefaseerd te kunnen bouwen
5.  Cultuurtechnische (on)mogelijkheden (grondstructuur velden, planning verleggen velden)
6.  Verkeerskundige zaken (parkeerplaatsen, in- en uitrijmogelijkheden)
7.  Overlast omgeving (kans daarop)
8.  Mogelijkheden creeren woningbouw
9.  Sociale controle/veiligheid en toezicht
10. 80 parkeerplaatsen beschikbaar
11. Karakter sportpark behouden (d'n Heuvel behouden, kantine aan hoofdveld)
12. Aanleg realiseerbaar binnen krediet.
13. Zoveel mogelijk behouden flora
14. Haalbaarheid bestemmingsplanwijziging
15. Tijdens aanleg voldoende velden beschikbaar voor voetbalactiviteiten
16. Medewerking van EMOS benodigd
17. Behouden huidige aantal m2 van het Sportpark DAW
18. Behouden tribune 

Als er (belangrijke) criteria ontbreken dan horen we dat graag, want dan kunnen we ze zeker nog toevoegen als dat nodig is.

Tijdens het overleg tussen DAW en de gemeente is afgelopen woensdag de voorlopige conclusie getrokken dat de plannen 1 en 9 het beste scoren op al deze criteria en dat het raadzaam is deze twee ideeen verder uit te werken. Belangrijk argument voor het niet (kunnen) kiezen voor de plannen waarbij de ingang wordt verplaatst naar de zijde van de sporthal/Emos, is gelegen in het gegeven dat dit qua infrastructuur niet haalbaar is (te weinig ruimte beschikbaar aan de Emos-zijde om een nieuwe toegangsweg aan te kunnen leggen).

Graag willen we van onze leden horen of deze gedachtenlijn wordt onderschreven. Uw reactie kunt u geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de ideeënbus in de kantine. Op maandag 22 maart a.s. zal er een voorlichtingsavond worden georganiseerd waar de plannen ook zullen worden gepresenteerd en toegelicht. 

Met vriendelijke groet,
Henrie Lamers (voorzitter DAW) en Ron van den Heuvel (voorzitter Stuurgroep sportpark)

Bijlages:
- Luchtfoto DAW
- Plan 1
- Plan 2 t/m 8
Plan 9
Tagged under Sportpark