• Gepubliceerd in Clubnieuws

Beste leden en geïnteresseerde sponsors,

Aanstaande maandagavond vindt er in de kantine van DAW een voorlichtingsavond plaats over de opgestelde plannen voor de vernieuwing van sportpark D'n Heuvel. Iedereen kan dan de plannen inzien, maar de plannen zullen ook worden toegelicht door Bestuur en Stuurgroep. De bedoeling is dat het een interactieve avond wordt, dus nodigen we leden en sponsors uit om mondeling op de plannen te reageren.

Zoals al eerder aangegeven zijn er 9 plannen opgesteld, waarvan er na toetsing aan een 18-tal criteria, twee plannen worden uitgewerkt. Bij deze 2 plannen zal uiteraard uitgebreid worden stilgestaan.

U bent allen van harte welkom vanaf 20.30 uur in de kantine van DAW.

Met vriendelijke groet,
Henrie Lamers (voorzitter DAW) en Ron van den Heuvel (voorzitter Stuurgroep sportpark)

Tagged under Sportpark