De Schaijkse voetbalvereniging die we nu kennen als DAW is opgericht op 31 augustus 1939. Dat wil niet zeggen dat er voor 1939 in Schaijk niet werd gevoetbald. Al in 1921 werd er onder de naam Tubantia een balletje getrapt. Dit was op initiatief van toenmalig kapelaan Van Kemenade. Per 1 augustus 1929 ging de club verder onder de naam ADO (Aanhouden Doet Overwinnen). Hiervoor waren Pietje de Graaf die onderwijzer was aan de Jozefschool en Martien Wingens verantwoordelijk. ADO bleef bestaan tot in 1934.

1e krantenartikel SSV graafse courrant 12 8 1939

Na enkele jaren zonder voetbal in Schaijk, werd op initiatief van kapelaan Van Oort in de zomer van 1939 de Schaijkse Sportvereniging (SSV) opgericht. Op 31 augustus 1939 erkende de RKF (de huidige KNVB) SSV als voetbalvereniging. Het eerste bestuur bestond uit Egbert Kusters (voorzitter), Piet van Gaal, kapelaan Van Oort, Toontje Janssen, Martien van de Linden en Wim Manders.

In seizoen ’40-‘41 traden Piet van Gaal en Egbert Kusters uit het bestuur en traden vier nieuwe leden toe: Wim Spanjers (voorzitter), Herman Kroonen (secretaris), Sjef van de Wijst en Cees van Son. Twee elftallen deden mee aan de competitie. De wedstrijden werden gespeeld achter het Schaijkse Parochiehuis. Café van Herpen was het clubhuis en Bakkerij van Herpen diende als kleedruimte. Het wekelijkse programma werden bekend gemaakt door handgeschreven briefjes. Het spoorde de leden aan tot grootse daden.

Of het aan deze briefjes lag, valt niet te achterhalen maar al in seizoen ’41-‘42 begroette SSV het eerste kampioenschap. In die tijd betekende een kampioenschap niet automatisch promotie naar een hogere klasse, maar via een wedstrijd tegen Festilent werd promotie alsnog bereikt. Illustere namen vormden in die tijd het eerste elftal van SSV: Jan Wittenberg, Antoon Vos, Antoon Appelhof, Kees Akkermans, Piet Verstegen, Sjaak Bogers, Harrie van der Zanden, Martien Welbers, Bertus Henst, Adriaan Akkermans en Antoon Romme. De in Schaijk ondergedoken Ossenaar Jo van Gerwen was de trainer.

Eerste DAW team 1945

De latere oorlogsjaren maakten het voor SSV steeds lastiger om te voetballen. Materiaal raakte op of was doodeenvoudig niet voorhanden, maar ook het aantal spelers liep terug. Enkelen moesten onderduiken en anderen werden te werk gesteld in Duitsland. SSV hield maar net genoeg spelers over voor één elftal en het tweede elftal werd daarom uit de competitie gehaald. Wel ontstond in deze roerige periode uit de clubgeschiedenis de jeugdafdeling. Er werden twee juniorenelftallen samengesteld: eentje met spelers van 14 jaar en ouder en eentje met spelers jonger dan 14 jaar.

Ondanks deze problemen bleef men tijdens de oorlogsjaren gewoon voetballen in Schaijk. Het speelterrein verplaatste zich naar terrein "Heidelust" aan de Udensedreef achter de woning van dokter Langendijk. Daar was nog geen voetbalveld beschikbaar en dat moest gecreëerd worden door bijvoorbeeld het rapen van stenen.

In 1945 werd op een algemene ledenvergadering bij Café Zwaans de naam DAW (De Aanhouder Wint) gekozen. De Nederlandsche Voetbal Bond keurde deze naam goed op 27 november 1945.

registratie knvb1 cut

Uit: "De Aanhouder Wint"; jubileumboek DAW ter ere van het 75 jarig bestaan. Wij verwijzen naar dit boek voor de volledige en onverkorte clubgeschiedenis.