• Gepubliceerd in Voetbal

In het seizoen 2004-2005 is de commissie jeugd technische zaken (CJTZ) binnen DAW opgericht. De CJTZ is een commissie die werkt onder verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur en werkt daar dan ook zeer nauw mee samen. Zeker met de indelingen op het einde van het seizoen zal er de nodige overlap zijn.

Onder andere via de DAW-site willen we in nauw contact staan met onze trainers en leiders.

De commissie jeugdtechnische zaken heeft zichzelf twee hoofddoelen gesteld. Als eerste willen we alle jeudteams van DAW van leuke en goede training voorzien zodat het voetbalplezier voor iedereen toeneemt, zowel voor spelers als trainers/leiders.

Een tweede doel is het ernaar streven dat onze standaardteams op een voor DAW zo hoog mogelijk haalbaar niveau komen te voetballen.

Verder houden we ons samen met het jeugdbestuur actief bezig met de indeling van de diverse teams aan het einde van het seizoen.

Mocht je als leider of trainer vragen hebben voor de CJTZ schroom dan niet om naar het aanspreekpunt te gaan. Deze zal je maar al te graag willen helpen. Niets is zo vervelend als trainers en leiders die niet weten waar ze met hun vragen naar toe kunnen. Dit kunnen zeer gevarieerde vragen zijn. Is er oefenstof beschikbaar? Ik verlies elke week met ruime cijfers, wat doe ik daaraan? Ik krijg mijn groep jongens nooit serieus aan het trainen? We voetballen niet slecht, en scoren genoeg, maar krijgen teveel goals tegen. Is daar iets aan te doen? Ik heb wel een leuke groep, maar ook een paar echte raddraaiers. Hoe ga ik daar mee om? Kan ik E-tjes al leren koppen? Etc. etc. etc..